De Gevolgen van 8 December ~ (Suriname)

Suriname

Bij de nationale tragiek

Van 8 december 1982

En de gebeurtenissen daarna

Vielen er niet alleen doden

Werden nabestaanden

Daders en anders betrokkenen

Tevens ter dood veroordeeld

Een pijnlijk langzame dood

Levend geroosterd te worden

In het vuur van de haat

Met de roep om vergelding

Vrede vinden in een dood

Waar niets weerom komt


About this entry