Een Volksdichter ~ (Voor Ahmed Fouad Negm)

Ahmed Fouad Negm

Ahmed Fouad Negm (Egypte)

 

Een volksdichter

Schrijft voor de massa

Niet voor de literaire elite

Hij is een cultuurbewaarder

Bewaker en aanklager van het recht

Bemoediger en vertrooster

In tijd van tegenspoed

Hij is een schroef op de doodkist

van kolonialisme, racisme en corruptie

Een vuurvlieg op het pad omhoog

Naar nationalisme en eigenwaarde

Een stem van het volk is hij

Vaandrager van de trots van de natie

 


About this entry