Kiezersbedrog ~ (Suriname)

Suriname

Hou op met dat pathetisch gejank

Over kiezersbedrog

Je bent massaal afgewezen

Wees blij dat je nog leeft

Gedraag je als een waardig verliezer

Nu je toch mee mag doen

Blijf je steken in je denkmilieu

Van angst, wantrouwen en haat

Bang als je bent om weer

Bij de neus genomen te worden

Door iemand die het spel beter kent

If you can’t fight’em, join’em

Of verdwijn anders naar de keuken


About this entry