Het DDB Syndroom ~ (Suriname)

Suriname

Over het algemeen heeft

Met het verstrijken van tijd

Lijden een kort geheugen

Maar kan ook ondraaglijk zijn

Zoals bij wat bekend staat

Als het DDB syndroom

Hoe een traumatisch feit

Tot een gijzeling heeft geleid

Van de toekomst van Suriname

Ware het niet dat de tijd

Daar een stok voor stak

En de slachtoffers laat stikken

In hun roep om gerechtigheid


About this entry