Het Gen van Haat, Racisme en Verdeeldheid ~ (Suriname)

Suriname

Minstens drie generaties

Zullen nog moeten afsterven

Voordat de onbesmette onderlaag

Van de Surinaamse samenleving

Eindelijk zichtbaar wordt, zei iemand

Echt niet de eerste de beste

Maar waarom zo lang wachten

Als met begrip en respect voor elkaar

Hetzelfde bereikt wordt?

Voorgoed uitbannen het gen

Van haat, racisme en verdeeldheid

Waarmee elke nieuwe generatie

Voortdurend vergiftigd wordt


About this entry