Arm of Suriname (Wapen van Suriname)

Wapen van Suriname

Now that the ugly slavery symbol

That long since towered

Our Presidential Palace

Has moved to the warehouse

The Arm of Suriname

Has taken its rightful place

So full of pride

Now our spirits only cheer

Our hearts rest assured

As our Amerindian ancestors

Gaze over the Suriname River

Where there is only love and faith

One God, who saves us all

 

Wapen van Suriname (Vertaling)

Nu het lelijk slavernij symbool

Dat al sinds tijden prijkte

Op ons presidentieel paleis

Verhuisd is naar het magazijn

Het Wapen van Suriname

Haar rechtmatige plaats

Vol trots heeft ingenomen

Nu pas juicht onze geest

Kan ons hart gerust zijn

Zoals onze Indiaanse voorouders

Over de Surinamerivier heen kijken

Waar er slechts liefde en geloof is

Een God, die ons allen behoedt


About this entry