Monsters en Slaven ~ (Over Kinderen)

Over Kinderen

In Nederland

Mogen kinderen alles zeggen

In hun ontwikkeling

Naar mondige burgers

Wordt ze niets in de weg gelegd

In Suriname daarentegen

Moeten kinderen vooral kind zijn

Gehoorzaam en nederig

Tegenover ouders en meerderen

Hun mening voor zichzelf houden

Het ene systeem kweekt monsters

Het andere, slaven

Waarom geen respectvolle tussenweg?


About this entry