170 Jaar Boeroes in Suriname

170 Jaar Boeroes in Suriname

Gelokt onder valse voorwendselen

Uit het verre Nederland

Zetten de Boeroes in 1845

Voet aan wal op plantage Voorzorg

In het district Saramacca

Van de slavenkolonie Suriname

Velen stierven er aan tropische ziekten

Maar zij die overleefden, bleven

Werkten zich op tot echte Surinamers

Eerst binnen het eigen boerenras

Maar nu stroomt er in menig Surinamer

Van de Boeroe het trotse bloed

Geloof en volharding tot in den doet


About this entry