Collective Mass Hypnosis (Collectieve Massahypnose)

Collectieve Massahypnose

We live in a world

Where we feed each other nonsense

To gain money, control and power

Creating needs

On the basis of shortcomings

Standing in the way

Of the achievement of goals

Which have been determined by others

We know how it works

That it makes us cynical, negative

And ultimately passive

And yet we accept

This collective mass hypnosis

 

Collectieve Massahypnose (Vertaling)

Wij leven een wereld

Waar wij elkaar onzin aanpraten

Om geldelijk gewin, controle en macht

Het creëren van behoeften

Op basis van tekortkomingen

Die het realiseren van doelen

Die door anderen bepaald zijn

In de weg staan

We weten hoe het werkt

Dat het ons cynisch, negatief

En uiteindelijk passief maakt

En toch accepteren wij

Deze collectieve massahypnose


About this entry