Exponent van de Toekomst ~ (Voor Michael Ashwin Adhin)

Ashwin Adhin

Als voorzitter van de CUS

Culturele Unie Suriname

Maakte hij al grote indruk

Met het Holifeest

Dat hij nationaliseerde

Tot een waar volksfeest

Toen hij zich zeer bekwaam

Als minister van Onderwijs

Ook nog profileerde

Was de keus gauw gemaakt

De jonge Michael Ashwin Adhin

Exponent van de toekomst

Vice President van Suriname


About this entry