Going to Miami ~ (Suriname)

Suriname

Waarom gaan Surinamers

Toch doorlopend naar Miami

En andere omstreken

Om zich bloot te stellen

Aan juridische uitlokking

Veroordeling en opsluiting

Het zijn vooral de kinderen

Van de superrijken

Die uit verveling uitwijken

Naar een groter speelterrein

Met gevaren en gevolgen

Waartegen er geen bescherming is

Zelfs al kom je uit een bevoorrecht nest

 

Going to Miami (Translation)

Why do Surinamese people

Continuously go to Miami

And other surroundings

To expose themselves

To legal incitement

Conviction and imprisonment

Especially the children

Of the super-rich

That swerve out of boredom

To a larger play area

With dangers and consequences

Against which there is no protection

Even if you are born privileged