Tijd voor een Vrouw als President van Suriname

Jennifer Simons

Tijd voor een vrouw

Als president van Suriname

Oppert een columnist

Ja, waarom niet, denk ik dan

Een sterke Surinaamse

Met hart voor de natie

Die zich bewezen heeft

In het bedwingen

Van mannelijke wanorde

Geen vechtwijf

Met haar op de tanden

Maar een bruggenbouwer

Met takt en verstand


About this entry