Dertien Vrouwen in de DNA ~ (Suriname)

Suriname

Eindelijk staan ze daar

Aan de poorten van de DNA

Het mannelijk bastion

Dertien vrouwen

Nieuwgekozen parlementariërs

Daarvoor waren het slechts vijf

Wordt het vuurwerk

Of lijdzaamheid?

Zullen zij erin slagen

Om de mannetjesputters

De macho’s, de kraaiende hanen

Tot rust en vrede te manen

Of wordt het de battle of the sexes?


About this entry