Crime Passionel ~ (Suriname)

Suriname

Volgens een recent Braziliaans

Wetenschappelijk onderzoek

Is het aantal moorden in Suriname

Relatief laag te noemen

Vergeleken met andere landen

Echter blijkt, dat de slachtoffers

Voornamelijk vrouwen zijn

Hetgeen zeer opmerkelijk is

Komt het omdat Surinaamse vrouwen

Niet op hun mondje gevallen zijn

Of vaker ontrouw zijn aan hun partner

Waardoor er sprake kan zijn

Van een crime passionel?


About this entry