Handdruk ~ (Suriname, Nederland)

Suriname, Nederland

Houd ze maar

Die schouderklopjes

En handdruk van je

We hebben ze niet meer nodig

Ze zijn geen bevestiging meer

Van wie wij zijn

Wat wel en niet goed is voor ons

Dat bepalen wij zelf

Bewaar ze maar voor hen

Die met gekromde rug

Hun hand bij je ophouden

Nog steeds de vernedering

Van je vingertje ondergaan


About this entry