Bruggenbouwer ~ (Voor Krishna Hussainali-Mathoera)

Krishna Hussainali-Mathoera

Krishna Hussainali-Mathoera

Is zij de liefdevolle verbinding

Bruggenbouwer van Suriname?

“Ik ben geschokt door de aanvallen

Maar ik heb ook dingen gezien

Die mij ten diepste ontroeren”

Zegt de ex politiecommissaris

Als kind uit een groot gezin

Weet ze als geen ander

Dat liefde en verbondenheid

De sleutel zijn voor samenleven

Dat er geen plaats is voor haat

En verdeeldheid in ons geliefd land


About this entry