Nu het Volk heeft gesproken ~ (Suriname, 2015)

Suriname, 2015

En wederom heeft het volk

Een duidelijk “NEE” gesproken

Tegen kolonialisme, racisme

En verdeeldheid

Voor progressie en nationalisme

Maar laten zij

Die nu haar mandaat hebben

Niet denken dat zij ongestraft

Zo voort kunnen gaan

Met nepotisme en zelfverrijking

Hen past bescheidenheid

En een liefdevol uitgestoken hand

Tot meerdere glorie van dit land


About this entry