Mannen in Zwart ~ (Suriname, 26 mei 2015)

Suriname, 26 mei 2015

Wat kan er gebeuren

Op 26 mei in Suriname

Als de uitslag de goden

Niet welgevallig is?

Gaan er UVO’s landen

In nachtelijke uren

Vol mannen in zwart

Met zware wapens

Om de internationale

Rechtsorde te herstellen

Belangen veilig te stellen

Het kwaad te arresteren

Verraad te installeren?


About this entry