Saka en Kapasi ~ (Verkiezingen in Suriname)

Verkiezingen in Suriname

Wat is het stil in Suriname

Gemeten vanaf de Noordzee

Zo vlak voor de verkiezingen

Hebben die peilingen soms

Roet in het eten gegooid?

De voorpret grondig bedorven

Waardoor de uitkomst nu al

Onvermijdelijk vaststaat?

In elk geval begint daags

Na de uitslag de stoelendans

Wie verraadt wie, gaat met wie

Het machtscentrum vormen?

Saka en Kapasi in één hol samen?


About this entry