Verbindingen van Vriendschap ~ (Viseu, Portugal)

Viseu, Portugal

Zoals na kou en regen

De zon de aarde hier

In het hart verwarmt

Vruchtbaarheid aanzwelt

Tot golvend groen

En bevallige vormen

Pelgrims te voet trekken

Naar de heilige Fatima

Zo openbaart zich een weg

Door het onbekende

Dat welwillend openstaat

Voor nieuwe verbindingen

Van vriendschap


About this entry