Ogen (Eyes) ~ (For Noami)

Noami

Je kijkt me aan

Ik laat me gaan

Naar binnen gezogen

Door die goddelijke ogen

Drijvend in het luchtledige

Het onbekende

Nemen ze me mee

Waarnaartoe, Noami?

Waarheen, in hemels naam?

Maar eigenlijk

Kan het me niets schelen

Als een duizendklapper, een pagara

Spat mijn fantasie uit elkaar

 

Eyes (Translation)

You look at me

I let myself go

Sucked in

By those divine eyes

Floating in the void

The unknown

They take me with them

Whereto, Noami?

Whereto, for heaven’s sake?

But actually

I could not care less

Like a thousand fireworks, a pagara

My fantasy spashes apart

Advertentie

About this entry