Puur Natuur ~ (Voor Kristie)

Kristie

Kijk haar

Volmaakt zijn

Zo puur natuur

Haar ongekamd haar

Onopgemaakt gezicht

Ongestifte lippen

Ja, zelfs de gaten

In haar oude bloes

Laten haar stralen

Zoals alleen eenvoud dat kan

Onbewust van zichzelf

Van hetgeen het teweeg brengt

In het het oog van de toeschouwer


About this entry