De Heer is mijn Herder ~ (Suriname)

Paas Manifestatie Suriname

Geruime tijd al

Leeft bij de president de wens

Ons land aan de Almachtige op te dragen

Dus roept hij volk en geestelijke leiders op

Tot een nationale Paas manifestatie

Waarbij hij als “Vader des vaderlands”

Zal voorgaan in het gebed

Om welzijn en welvaart af te smeken

Voor ons geliefd Suriname

En ook al bespotten zijn vijanden hem bitter

Vol haat, verwijt en ongeloof

Voor menigeen geldt zeer devoot

De Heer is mijn herder en Des, mijn pres.


About this entry