Hoe word ik President van Suriname?

President van Suriname

De president van Suriname

Wordt je niet door boos te kijken

En bitter te schelden

Maar door onvoorwaardelijk

Een ieder de liefde te verklaren

Door je met natuurlijk elan

Tussen de mensen te begeven

Van oost tot west, noord tot zuid

Met een lach en een traan

Zonder terughouding te spreken

Over wat een ieder bezig houdt

Geef het volk brood en spelen

Maar waag niet haar dromen te stelen


About this entry