Alleen maar Surinamers

Suriname

Hoor de voetstappen

In de straten

Eerst vaag dan luider

Met vaste tred

Dreunend komen ze almaar nader

Dichters, schrijvers, ideologen

Sporters, officieren, voetsoldaten

Alleen maar Surinamers

Kijk hoe onmetelijk trots

En eendrachtig

Zij hun geliefde natie uitdragen

Tijd voor het oude

Om voor het nieuwe plaats te maken


About this entry