Uma Dey (Vrouwendag, Women’s Day)

Vrouwendag, Women's Day

Den gi uma wan dey

Ma Uma Dey

Na ala dey nanga neti

Den gi uma wan strey

Ma uma strey

Na ala strey nanga feti

Fu gi libi

Sorgu nanga lobi

Suma sa man gi uma dey?

Marki uma strey?

Fanga uma lobi naini wortu?

Uma di de ala sani

Libi, lobi, strey, feti t’anga dede?

 

Vrouwendag (Vertaling)

Ze hebben de vrouw een dag gegeven

Maar Vrouwendag

Is elke dag en nacht

Ze hebben de vrouw een strijd gegeven

Maar vrouwenstrijd

Is elke strijd en gevecht

Om leven te geven

Zorg en liefde

Wie zal de vrouw een dag kunnen geven?

Vrouwenstrijd markeren?

Vrouwenliefde in woorden vangen?

De vrouw die alles is

Leven, liefde, strijd, vechten tot de dood?

 

Women’s Day (Translation)

They gave women a day

But Women’s Day is every day and night

They gave women a cause

But women’s movement

Is every battle and fight

To give life

Love and care

Who is able to give women a day?

Mark women’s fight?

Express women’s love with words?

A woman who is everything

Life, love, movement, fight till death?


About this entry