De andere Santokhi ~ (Suriname)

Suriname

Op bezoek

Thuis bij Chan Santokhi

Via een interview op Youtube

Zie ik een zeer aimabel mens

Een harde overtuigde werker

Die van districtskind opklom

Tot de allerhoogste regionen

Van verantwoordelijkheid

Een vechter en idealist

Maar vanwaar dan dat boos imago

Van eng etnocentrisme

En slaafs neokolonialisme?

Die blinde fascinatie met de macht?


About this entry