Sakafasi (Nederigheid)

Nederigheid

Surinaamse jongeren

Tonen over het algemeen

Teveel ontzag en respect

Kijken teveel op naar ouderen

En leidinggevenden

Waardoor ze niets durven

Weinig of geen initiatief nemen

Niet opkomen voor hun mening

Komt dit door de “Sakafasi”

De strenge opvoeding in Suriname?

Kijk naar die Hollandse stagiaires

Ze komen te vrij en direct over

Maar krijgen wel meer gedaan


About this entry