Een Dichter en zijn Muze (A Poet and his Muse)

A Poet and his Muse

Een dichter

Bemint slechts

De vrijheid van zijn geest

In deze hoedanigheid

Is hij aan niets en niemand

Enige vorm van trouw verplicht

Zelfs niet aan zijn muze

Die slechts een projectie is

Van zijn eigen geest

Dat wat in hem leeft

Hem in schoonheid aanspreekt

En hij niet beminnen kan

Zonder op te houden dichter te zijn

 

A Poet and his Muse (Translation)

A poet

Only loves

The freedom of his spirit

In this capacity

He doesn’t own any allegiance

To nothing and nobody

Not even to his muse

Who is only a projection

Of his own mind

That which lives in him

Appeals to him in beauty

And he cannot love

Without ceasing to be a poet


About this entry