This is the Year (Dit is het Jaar)

Leprechaun Woods

This is the year

Of a leprechaun

In his own woods

A mushroom

On its own timber

A seed

In its own soil

This is the beginning

Of a life

At its own discretion

And self-esteem

A farewell

Of bondage and attachment

 

Dit is het jaar (Vertaling)

Dit is het jaar

Van een kabouter

In eigen bos

Een paddestoel

Op eigen hout

Een zaadje

In eigen grond

Dit is het begin

Van een leven

Naar eigen inzicht

En eigenwaarde

Een afscheid

Van slavernij en gehechtheid


About this entry