Onpoëtisch ~ (voor Alphons Levens)

Onpoëtisch

Er zijn dichters

Die in het zwart gekleed gaan

Voor zichtbaarheid

Maar niet jij

Die zo onpoëtisch

Met knallende zweep

Gewetensvragen neerlegt

Op hoeken, hier en daar

Van een chaotische maatschappij

Als een engel des doods

Ongezien haast

Vluchtig verder trekt

Zonder een antwoord af te wachten


About this entry