De Wellustige Dood ~ (Suriname)

Suriname

Zo schaamteloos wellustig

Als de dood zich te buiten gaat

In dit dampend aards paradijs

Pralend met zijn attributen

Witte lijkkist, gouden armatuur

Glimmend zwarte SUV

Door luxe visitekaartjes

Als big business aangeprezen

Zonder enige terughoudendheid

Ontdaan van elke geheimzinnigheid

Digitaal op video vastgelegd

Met de ‘singi neti’ tot besluit

Een hippe zuip- en schranspartij


About this entry