Mijn Broeders Hoeder

Mijn Broeders Hoeder

Heroïsch, zoals een kleine groep

Haar menselijk recht bevecht

Tegen een meerderheid

Die vijandig de krachten bundelt

Terwijl andere minderheden

Zwijgen als het graf

Als los zand laf meeheulen

Maar weet dat een ieder

Vroeg of laat zijn Golgotha wacht

En eer de haan drie keer kraait

Zal ook van hen worden gezegd

“Kruisig hem! Ik ken hem niet!

ben ik mijn broeders hoeder?”

Advertentie

About this entry