Kennis, Wijsheid en Liefde ~ (Suriname)

Kennis, Wijsheid en Liefde

Ons land heeft kennis nodig

Maar wel van het soort

Met het hart op de juiste plaats

En het hoofd in perspectief

Dat niet steeds refereert

Aan een buitenland

Want wat is kennis

Zonder wijsheid en liefde

Voor volk en vaderland

Anders dan zucht naar macht

Of persoonlijk gerief?

Wie dingt naar de hand van dit Suriname

Dient haar respectvol het hof te maken


About this entry