Tragiek van de Haat

Haat

Nooit heb ik

De confrontatie willen aangaan

Met de haat

Ook al staarde zij me aan

Van dichtbij, recht in het gelaat

Met intens verwrongen blik

Vanuit het onderste van de hel

Was het zelfbescherming

Die me tot dit autisme dreef?

Het ongemakkelijk negeren

Van iets dat ik niet begreep

En intuïtief er goed aan deed

De tragiek niet te adopteren?


About this entry