Het Beloofde Land (The Promised Land)

The Promised Land

Bewustzijn komt door strijd

Opoffering en verbetenheid

Tegen discriminatie en racisme

Bij de oorsprong gepland

Om te heersen en te verdelen

Tot aan de dag der waarheid

En ook al zal Mozes

Het beloofde land niet betreden

De velden zijn geploegd en gezaaid

De geest vrijgemaakt

Van schaamte en minderwaardigheid

Voor het volk van morgen

Dat in liefde verenigd daar leven zal

 

The Promised Land (Translation)

Consciousness comes through struggle

Sacrifice and relentlessness

Against discrimination and racism

Planted at the origin

To divide and rule

Until the day of truth

And even though Moses

Will not enter the promised land

The fields are plowed and sown

The spirit liberated

Of shame and inferiority

For the people of tomorrow

Who united in love will live there


About this entry