Grenzen

Grenzen

Grenzen om te bewaken

Tot hier en niet verder

Heb ik ze ooit gehad?

Grenzen om binnen

En buiten te sluiten

Waar een beveiliging op zat?

Velen heb ik toegelaten

Gevraagd en ongevraagd

Kwamen en gingen ze

Afdrukken achterlatend

Van liefde, haat en verraad

Het beste en het slechtste

Is uit mij gehaald


About this entry