Zilveren Maan (Suriname)

Suriname

Weet je nog

Hoe wij samen zingend

Over straat gingen

Dronken van liefde?

Mijn beschermd bestaan

Voorgoed verbroken

Je mij meenam

Naar een Indiaans dorpsfeest

In het verre binnenland

En ik, onder een zilveren maan

Op een witte savanne

Mijn land, Suriname

Voor het eerst leerde kennen?


About this entry