Misdaden tegen het Nageslacht

Racisme

“Kijk wat de politiek

Met ons gedaan heeft!”

Schrijft iemand wanhopig

Te midden van een orkaan

Van racistisch geweld

Op Facebook

Om niets, zo zou blijken

Wie kinderen vergiftigt

Met blinde haat en racisme

Maakt zich schuldig

Aan misdaden tegen de mensheid

Maar meer nog, aan misdaden

Tegen het nageslacht


About this entry