Hoe om te gaan met Haat (How to deal with Hate)

Hate

Beantwoord nooit

De haat in de blik

Van de ander

Die als een laserstraal

Op je gericht staat

Tastend, zoekend

Naar een opening

Om je ziel te treffen

Je geest te vergiftigen

Blijf kalm, observeer

Hoe het verglijdt

Uitdooft tenslotte

In zelfverbranding

 

How to deal with Hate (Translation)

Never respond

To hate in the gaze

Of others

Pointed at you

Like a laser beam

Probing, searching

For an opening

To hit your soul

Poison your spirit

Stay calm, observe

How it slips away

Extinguished finally

In self-immolation


About this entry