Scherm op Zwart

Scherm op Zwart

Vals en dubbel

Omhelzen twee agenda’s

Op TV elkaar

Een atmosfeer van haat

Vult langzaam de kamer

Dan intervenieert de geest

Beveelt de hand

Naar de rode knop

Van de afstandsbediening

De duim legt aan

Drukt af

Een laatste grom

Het scherm gaat op zwart


About this entry