Onze Volksboom (voor Dobru)

Kankantrie

Wie denkt of zegt

“Wan Bon”

Voelt het warme groeien

Van onze volksboom

In het trotse hart

Hoort het ruisen van bladeren

Als een meerstemmig lied

Gekreun van takken

In het uiten van verdriet

Weet dat ons aller boom

Staat als een kankantrie

Diep geworteld in aarde

Die ons baarde


About this entry