Schaafijs

Suriname

Hoe symbolisch toch

Is een heerlijke schaafijs

Voor het land Suriname

Met haar vele kleuren en smaken

Diversiteit van volk en cultuur

Het blok ijs als gedeelde historie

Waarover een scherpe schaaf glijdt

Zich langzaam vullend

Met verkoelende laagjes vlijt

De vrucht van nationale arbeid

En de schaafijsman die als het lot zelve

De kar des levens voortduwt in de zon

Langs de gevaren op Gods weg


About this entry