Geachte Heer President ~ (Suriname)

Desire Delano Bouterse

Geachte heer president

Ook al zijn wij misschien

Geen vrienden van elkaar

Wat onze harten bindt

Is de onvoorwaardelijke liefde

Voor dit goddelijk land

Ga ons voor als een leider

Een vader des vaderlands

Met bezieling en durf

En u zult ons altijd weten

Pal achter u

Onbevreesd en waarachtig

Strijdend als het moet


About this entry