Aanraking

Aanraking
Staande in het gangpad

Van PY993

Zie ik je aan komen lopen

En maak ruimte

Toevallig, de aanraking

Van je hand in mijn zij?

Misschien wel

Maar niet die schok

Uit je vingertoppen

De felle steekvlam

In mijn lendenen

De onrust en verwarring

Die dat te weeg bracht


About this entry