Verslaving (Addiction) ~ (Voor Dobru)

Dobru

Ik ben

Niemands slaaf

En niemand

Is mijn meester

Schreef Dobru

Omdat hij wist

Hoe moeilijk het is

Om de gewoonte

Slaaf – meester

Meester – slaaf

Te doorbreken

Een echte verslaving

Zelfs na 150 jaar

 

Addiction (Translation)

I am

Nobody’s slave

And nobody

Is my master

Wrote Dobru

Because he knew

How difficult it is

For the habit

Slave – Master

Master – slave

To be broken

A real addiction

Even after 150 years

Advertentie

About this entry