Gouden Horizon (Golden Horizon)

Suriname

Nu wilde bloemen

Zich verenigd hebben

Tot een kleurig boeket

Vliegen honingbijen

Af en aan

Uit alle windstreken

Zingen vogels

Van diverse pluimage

Een meerstemmig lied

Wat niet voorzien was

Is langzaam geschied

Achter de bosrand

Rijst een gouden zon

 

Golden Horizon (Translation)

Now that wild flowers

Have united

Into a colorful bouquet

Honeybees are flying

On and off

From every direction

Birds of all feathers

Are singing

A polyphonic song

What was unforeseen

Has slowly become

Behind the forest

Rises a golden sun


About this entry