Splijtzwam (Fission fungus)

Onverteerbaar

Zoals een splijtzwam

Denkt dat de tijd

Heeft stil gestaan

Dat hem nog steeds

Het recht toekomt

Van verdeel en heers

Er van uitgaande

Dat er lieden zijn

Die zich lenen

Voor verraad

Zelfs ten overstaan

Van volk  en vaderland

 

Fission fungus (Translation)

Indigestible

How a divisive mind

Thinks that time

Has stopped

That it still

Earns the right

Of divide and rule

Assuming

There are those

That lend themselves

To treason

Even in the face

Of people and homeland


About this entry