Democratie (Democracy)

Democratie

En participatie

Zijn als een kankantrie

Wat klein begint

Als een teer zaadje

Kan niet in korte tijd

Een woudreus zijn

Moet langzaam groeien

Onder brandende zon

Gegrondvest in aarde

Doortrokken van water

Harden in strijd

Met storm en wind

 

Democracy (Translation)

Democracy

And participation

Are like a kankan tree

What starts out small

Like a tender seed

Can not in a short time

Become a forest giant

Should grow slowly

Under the burning sun

Founded firmly in earth

Permeated by water

Hardening in battle

With storm and wind

 

Geinspireerd door (Inspired by): “Praten is geen democratie“.


About this entry