Mea Maxima Terra (Craving for Land)

Moe ben ik van jullie

Zucht de voorzitter

Als ze de nationale

Scheldpartij verdaagt

Van hen die elkaar

Van roof betichten

En God weet wat

Waarom deze honger

Die hebzucht naar grond

Mea maxima terra

Terwijl voor een ieder

Twee vierkante meter

Uiteindelijk volstaat

 

Mea Maxima Terra (Translation)

I’m so tired of you

Sighs the chairwoman

As she adjourns

The national dispute

Of those who accuse

Each other of stealing

And God knows what

Why this hunger

This craving for land

Mea maxima terra

While for each one

Two square meters

Will do in the end

Advertenties

About this entry